Centrala PL: 0048 616 265 600

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA W PRZYPADKU SZKODY

Wypadki się zdarzają, mogą przytrafić się każdemu. Decydujące znaczenie ma obranie przez klienta PEMA odpowiedniej procedury w przypadku szkody.

Uwaga:
W przypadku szkody klient zobowiązany jest do jej zgłoszenia w firmie PEMA w ciągu 48 godzin.
Jeśli ten obowiązek zgłoszenia nie zostanie dopełniony, istniejąca ochrona klienta z tytułu uzgodnionego zwolnienia z odpowiedzialności może być zagrożona!

Informacja

Informacje dotyczące skutków naruszenia zobowiązania do informowania i wyjaśnienia po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego:

 

Z uwagi na ustalenia wynikające z umowy po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego klienci muszą podać wszystkie informacje przydatne do wyjaśnienia stanu faktycznego (tak zwane zobowiązanie do wyjaśnienia) lub niezbędne do stwierdzenia przypadku ubezpieczeniowego bądź zakresu naszego obowiązku świadczenia (tak zwane zobowiązanie do informowania).

Jeśli zobowiązanie do informowania lub wyjaśnienia zostanie podstępnie lub umyślnie naruszone, zostaniemy zwolnieni z zobowiązania do świadczenia.

Natomiast jeśli klient narusza jedno z tych zobowiązań w sposób wynikający z rażącego niedbalstwa, nasze świadczenie możemy umniejszyć w stosunku do ciężaru zawinienia klienta. Umniejszenie nie dojdzie do skutku, jeśli klient poświadczy, że zobowiązanie nie zostało naruszone w sposób wynikający z rażącego niedbalstwa. 

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać osobistą poradę? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Twoje zapytanie.

KONTAKT