Centrala PL: 0048 616 265 600

Przejrzystość, uczciwość i realność początkowej kalkulacji

PEMA Safe Return sprawia, że użytkowanie pojazdu łącznie z jego zwrotem daje się wykalkulować.

Ubezpieczenie PEMA Safe Return chroni przed nieoczekiwanymi kosztami dodatkowymi zwrotu pojazdu. Ale również bez tego zabezpieczenia zawsze uczciwie i przejrzyście oceniamy stan pojazdu. Pojazdy użytkowe są przecież po to, aby ich używać. Dlatego nie naliczamy żadnych kosztów normalnego zużycia. Jeśli jednak mamy do czynienia ze szkodami powstałymi wskutek działania czynników zewnętrznych, ich kosztami obciążamy sprawcę zgodnie z jasno określonym katalogiem szkód.

Produkt ochronny „Safe Return” pozwala ograniczyć te koszty, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa realność początkowej kalkulacji. Ubezpieczenie pokrywa nawet koszty utraty kluczyka od pojazdu, pilotów zdalnego sterowania oraz innych typowych brakujących części. Ponadto do określonej sumy można ubezpieczyć pojazd na wypadek uszkodzeń wykraczających poza normalne zużycie.

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać osobistą poradę? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Twoje zapytanie.

KONTAKT