Centrala PL: 0048 616 265 600

KOMPLEKSOWA OCHRONA DZIĘKI PAKIETOM PRODUKTÓW OCHRONNYCH PEMA

Na preferencyjnych warunkach przygotowujemy indywidualny pakiet usług ubezpieczeniowych, dokładnie dopasowany do wymagań klienta.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, decydując się na wynajem pojazdu użytkowego w firmie PEMA, można wybrać jeden z czterech różnych pakietów ubezpieczenia autocasco. W zależności od potrzeb indywidualna ochrona autocasco pokrywa koszty skutków kolizji z dziką zwierzyną, skrajnych warunków pogodowych, pożaru lub wybuchu, pęknięcia szyby i wielu innych. Ponadto oferujemy specjalne rozszerzenia zakresu ubezpieczeniowego, aby wynajęte pojazdy PEMA były zawsze optymalnie ubezpieczone również podczas przejazdu przez Afrykę, Azję lub Rosję.

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Zakres ochrony

zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych i obrona przed nimi:

 • szkody osobowe
 • szkody rzeczowe
 • szkody majątkowe

Możliwa jest opcjonalna franszyza.

UBEZPIECZENIE AC POJAZDÓW MECHANICZNYCH KLASSIK

Zakres ochrony

 
 • wypadki
 • pożar i wybuch
 • zbita szyba
 • zniszczenie lub całkowita strata
 • kradzież lub rabunek
 • burza, grad, uderzenie pioruna i powódź
 • wypadki z udziałem zwierzyny leśnej (np. sarny lub dzika)
 • pokrycie różnicy pomiędzy wartością pojazdu a otwartą kwotą leasingu lub finansowania w przypadku całkowitych strat lub kradzieży
 • koszty holowania i uprzątnięcia
 

Możliwe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

 
 • ubezpieczenie opon dla pojazdów mechanicznych: zwiększone zużycie i czynniki zewnętrzne
 • prom/kolej plus
 • Afryka plus
 • Azja plus
 • Rosja plus
 

UBEZPIECZENIE AC POJAZDÓW MECHANICZNYCH BUSINESS

Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu AC pojazdów mechanicznych klassik
 
+ uszkodzenia układu hamulcowego, eksploatacyjne i powstałe wskutek stłuczenia
 
Możliwe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
 
 • ubezpieczenie opon dla pojazdów mechanicznych: zwiększone zużycie i czynniki zewnętrzne
 • prom/kolej plus
 • Afryka plus
 • Azja plus
 • Rosja plus
 

Ubezpieczenie silnika w pojazdach na gaz

W przypadku szkód w związku z eksploatacją instalacji gazowej odpowiedzialność zwykle ponosi najemca. Szkód tych nie pokrywa również ubezpieczenie AC ani gwarancja producenta. Można jednak skorzystać z ubezpieczenia na wypadek pęknięcia silnika oferowanego przez firmę PEMA. Ubezpieczenie pokrywa szkody związane z uszkodzeniem silnika podczas eksploatacji instalacji gazowej do 30 000 euro na jedną szkodę.

Modułowy serwis opon

Ubezpieczenie opon:
Jeśli w umowie najmu uzgodniony zostanie pakiet serwisowy wraz z ubezpieczeniem opon, najmujący nie ponosi odpowiedzialności za następujące uszkodzenia opon: pęknięcie opon, uszkodzenie opon wskutek gwałtownego hamowania, szkody wskutek przebicia i najechania, uszkodzenie opon spowodowane przez nieprawidłowe ciśnienie, nadmierne zużycie oraz inne uszkodzenia opon wskutek działania czynników zewnętrznych. Obowiązuje zakres określony w ubezpieczeniu AC.

Ubezpieczenie opon Plus:
Moduł „Ubezpieczenie opon Plus” jest rozszerzeniem modułu „UBEZPIECZENIE OPON”: tutaj najemca jest zwolniony z odpowiedzialności również wtedy, gdy wskutek pęknięcia opony części opony zostaną wyrzucone w powietrze i doprowadzą do szkód następczych w wynajętym pojeździe, np. dojdzie do uszkodzenia błotnika, wejścia, przewodu pneumatycznego, przewodu hamulcowego itp.
 

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać osobistą poradę? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Twoje zapytanie.

KONTAKT