Centrala PL: 0048 616 265 600

Informacje dotyczące ochrony danych- www.pema.eu

Ochrona Państwa danych jest dla nas ważnym zadaniem.

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za Państwa zainteresowanie. Firma PEMA GmbH (zwana dalej: PEMA) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy poniżej poinformować o tym, jakie dane związane z Państwa odwiedzinami wykorzystywane są do jakich celów. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie dla całej witryny firmy PEMA, za którą odpowiedzialność ponosi wymieniona w impressum PEMA GmbH.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”), więc np. Państwa nazwisko, wiek, stan cywilny, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego lub Państwa data urodzenia.

Informacje podstawowe

O ile poniżej nie przedstawiono inaczej, zasadniczo nie są pobierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych. Podczas wyświetlenia naszych stron internetowych przekazywanych jest kilka informacji, jak np. adres IP, typ i wersja używanej przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, witryna, z której Państwo przeszli oraz godzina wyszukiwania.

Danych tych PEMA nie może przyporządkować żadnym konkretnym osobom. Nie dokonuje się zestawienia tych danych z innymi źródłami danych, ponadto dane usuwane są po przeprowadzeniu analizy statystycznej i wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszych stron internetowych.

1. Nazwa/Nazwisko i dane kontaktowe administratora oraz zakładowego inspektora ochrony danych

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych obowiązuje dla przetwarzania danych przez:

Administrator: PEMA GmbH, Northeimer Str. 90-94, 37412 Herzberg am Harz, telefon: +49 (0) 5521 860 0, telefax: +49 (0) 5521 860 1139, e-mail: kontakt-gdpr@pema.eu

Kontakt z zakładowym inspektorem ochrony danych firmy PEMA pod wyżej wymienionym adresem względnie osobiście/poufnie do rąk własnych, Pan Hans Joachim Metzen, SIZ GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn, e-mail: datenschutz@pema.eu.

2. Pobieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) podczas odwiedzania strony internetowej

Podczas wyświetlania naszej witryny www.pema.eu automatycznie przesyłane są przez przeglądarkę Państwa urządzenia końcowego informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tzw. log file. Przy tym pobierane są bez Państwa udziału następujące informacje i przechowywane do momentu zautomatyzowanego usunięcia: adres IP komputera, z którego dokonuje się zapytania,

data i godzina dostępu,

nazwa i URL wywoływanego pliku,

strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany (referrer-URL),

wykorzystywana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera jak również nazwa Państwa access-provider.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

zagwarantowanie bezproblemowego ładowania strony internetowej,

zagwarantowanie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,

analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu jak również

w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych wyżej celów pobierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy pobranych danych w celu zidentyfikowania Państwa osoby.

Ponadto podczas odwiedzin naszej witryny korzystamy z cookies oraz usług analitycznych. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo w punkcie 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) podczas zapisywania się do newslettera

Jeżeli zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera a) RODO wyrazili Państwo jednoznacznie zgodę, wykorzystujemy Państwa adres e-mail do regularnego przesyłania naszych newsletterów. W celu odebrania newslettera wystarczy wpisanie adresu e-mail.

Wypisanie się jest możliwe w dowolnej chwili, na przykład poprzez link na końcu każdego newslettera. Alternatywnie mogą Państwo w każdej chwili skierować swoją prośbę o wypisanie drogą elektroniczną pod adres kontakt-gdpr@pema.eu .

c) podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku pytań każdego rodzaju oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pomocą umieszczonego na naszej stronie internetowej formularza. Przy tym wymagane jest podanie ważnego adresu e-mail, tak byśmy wiedzieli od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Innych danych można udzielić dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu podjęcia z nami kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera a) RODO na podstawie Państwa zgody wyrażonej dobrowolnie.

d)podczas korzystania z aplikowania online

W ramach aplikowania dane osobowe są pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko w celach rekrutacyjnych. Bez Państwa zgody dane z aplikacji nie będą przekazywane osobom trzecim. Przed podaniem swoich danych oświadczają Państwo, że wyrażają jednoznacznie zgodę na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez siebie danych oraz na ewentualne przekazanie Państwa danych aplikacyjnych do krajowych i zagranicznych filii PEMA GmbH w celu realizacji Państwa aplikacji. Użytkownik sam odpowiada za wszystkie treści, jakie przesłał do PEMA. Państwa aplikacja zostanie sprawdzona przez właściwego pracownika działu kadr oraz właściwy dział specjalistyczny i ewentualnie przez radę zakładową. Przekazanie dalej nastąpi wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych, zwłaszcza jeżeli PEMA jest prawnie do tego zobowiązana.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że przesyłane nam drogą elektroniczną aplikacje nie są szyfrowane.

3. Dalsze przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyrazili Państwo na to zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera a) RODO wyraźnie zgodę,

dalsze przekazanie zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera f) RODO jest niezbędne do realizacji umowy lub realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy oraz nie ma powodu do przypuszczenia, że mają Państwo uzasadniony interes o nadrzędnym charakterze w nieprzekazywaniu Państwa danych,

w przypadku, gdy istnieje obowiązek prawny dla przekazania danych zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera c) RODO, jak również

jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera b) RODO niezbędne do wykonania umowy z Państwem.

4. Cookies

Na naszych stronach korzystamy z cookies. Chodzi tutaj o małe pliki, które tworzone są automatycznie przez Państwa przeglądarkę i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które mają związek z wykorzystywanym w danym przypadku urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że dzięki temu otrzymujemy bezpośrednio informacje dotyczące Państwa tożsamości.

Wykorzystanie cookies służy z jednej strony temu, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej oferty. Stosujemy tzw. session-cookies, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony są one automatycznie usuwane.

Ponadto również w celu ulepszenia łatwości korzystania stosujemy czasowo ograniczone pliki, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez ustalony okres czasu. Jeżeli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, by skorzystać z naszych usług, nastąpi automatyczne rozpoznanie tego, że Państwo już nas odwiedzili, jakie dane wprowadzili oraz jakich ustawień użyli, tak, by nie musieli Państwo tego ponownie dokonywać.

Z drugiej strony wykorzystujemy cookies w celach statystycznych związanych z korzystaniem z naszej witryny oraz w celu jego analizy, by zoptymalizować dla Państwa naszą ofertę (patrz punkt 5). Te cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie tego, że odwiedzając ponownie nasze strony internetowe już Państwo u nas byli. Cookies te są automatycznie usuwane po upływie ustalonego czasu.

Przetwarzane przez cookies dane są niezbędne ze względu na wymienione cele do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera f) RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Mogą Państwo jednak tak ustawić przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były przechowywane żadne pliki cookies lub każdorazowo pojawiała się informacja, zanim stworzony zostanie nowy cookie. Całkowite zablokowanie cookies może jednakże doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Analyse-tools - tracking-tools

Wymienione poniżej i wykorzystywane przez nas działania związane z trackingiem przeprowadzane są na podstawie art. 6, ustęp 1, zdanie 1 , litera f) RODO. Wykorzystując narzędzia trackingu chcemy zapewnić zgodny z potrzebami kształt naszej witryny oraz jej ciągłą optymalizację. Ponadto wykorzystujemy narzędzia trackingu w celach statystycznych związanych z korzystaniem z naszej witryny oraz w celu jego analizy, by zoptymalizować dla Państwa naszą ofertę. Te interesy należy uznać za uzasadnione w myśl wymienionych powyżej przepisów.

Określone cele przetwarzania danych oraz kategorie danych wynikają z odpowiednich narzędzi trackingu.

a) etracker:

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologie firmy etracker GmbH (<a href=“http://www.etracker.com“>www.etracker.com</a>) do analizy danych związanych z użytkowaniem. Używane są do tego cookies (patrz punkt 4). Dane wygenerowane dzięki etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker na nasze zlecenie wyłącznie na terenie Niemiec. Rozpoznanie logowania i urządzeń przekształcane jest w etracker w jednoznaczny, ale nieprzyporządkowany jednej osobie klucz. Inne zastosowanie, zestawianie z innymi danymi lub przekazywanie osobom trzecim jest wykluczone.

Mogą Państwo odmówić trackingu i w każdej chwili sprzeciwić się, nie ma to dla Państwa żadnych negatywnych skutków. Więcej informacji odnośnie ochrony danych w firmie etracker znajdą Państwo pod (https://etracker.com/datenschutz).

b) Google Adwords Conversion Tracking

W celach statystycznych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych oraz w celu analizy tego korzystania dla zoptymalizowania naszej witryny, używamy również Google Adwords Conversion Tracking. Google Adwords umieszcza na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 4), o ile dotarli Państwo do naszej strony poprzez Reklamę Google.

Te cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą identyfikowaniu osoby. Jeżeli użytkownik odwiedza określoną stronę witryny klienta Adwords a cookie nie stracił jeszcze swojej ważności, Google oraz klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny cookie. Nie można więc śledzić plików cookies przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane przy pomocy conversion-cookie służą sporządzaniu statystyk dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na conversion-tracking. Klienci Adwords otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierającą Conversion-Tracking-Tag. Nie uzyskują jednak informacji, które pozwoliłyby na osobiste zidentyfikowanie użytkownika.

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w procedurze tracking, mogą Państwo odrzucić konieczne do tego zapisanie cookie - np. poprzez ustawienie przeglądarki, które zasadniczo blokuje automatyczne zapisywanie cookies. Mogą Państwo również dezaktywować cookies dla conversion-tracking konfigurując przeglądarkę tak, że cookies blokowane będą z domeny internetowej „www.googleadservices.com“. Pouczenie o ochronie danych odnośnie conversion-tracking firmy Google znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Social Media Plug-ins

Na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ustęp 1, zdanie. 1, lit. f) RODO wykorzystujemy Social Plug-ins sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Google+ oraz Instagram, by dzięki nim stać się bardziej znanym. Związane z tym cele marketingowe należy traktować jako uzasadniony interes w myśl przepisów RODO. Odpowiedzialność za zgodność działań z przepisami o ochronie danych zapewnia dany oferent. Załączenie przez nas plug-ins następuje przy zastosowaniu tzw. metody podwójnego kliknięcia w celu jak najlepszej ochrony odwiedzających nasze strony internetowe.

Oferujemy Państwu możliwość korzystania na naszej stronie internetowej z tzw. „Social Plugins“ firm:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

przycisk „Tweet” firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

przycisk “+1″ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

przycisk „Recommended-Button“ firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;

przycisk „Share-Button“ firmy XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy.

Informacje dotyczące pobierania i wykorzystywania Państwa danych w sieciach społecznościowych znajdą Państwo w warunkach użytkowania odpowiednich oferentów.

a) Facebook

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są Social-Media Plugins firmy Facebook, w celu umożliwienia bardziej osobistego użytkowania. Wykorzystujemy do tego przyciski „LUBIĘ TO” i „UDOSTĘPNIJ”. Jest to oferta firmy Facebook.

Dzięki załączeniu przycisków, Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub w danej chwili nie są na nim zalogowani. Ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) przekazywana jest przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywana.

Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie Państwa kontu na Facebooku. W przypadku interakcji z plugins, np. kliknięcia przycisku „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisywana. Ponadto informacje publikowane są na Facebooku i wyświetlane Państwa przyjaciołom na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje w celach marketingowych, w celu badania rynku oraz by kształtować swoje strony odpowiednio do potrzeb. W związku z tym Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, aby np. analizować Państwa korzystanie z naszej witryny ze względu na reklamy wyświetlane Państwu na Facebooku, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej witrynie oraz by świadczyć inne, związane z korzystaniem z Facebooka usługi.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane przez nasze strony internetowe Państwa kontu na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności zawarte są w informacjach o polityce prywatności firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Na naszych stronach zintegrowane są plugins serwisu społecznościowego krótkich wiadomości tekstowych Twitter In. (Twitter). Plugins Twitter (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie internetowej. Przegląd przycisków tweet znajdą Państwo pod (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Jeżeli ładują Państwo stronę internetową naszej witryny, która zawiera taki plugin, powstaje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. Dzięki temu Twitter otrzymuje informację, że posługując się swoim adresem IP odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Jeżeli klikają Państwo na przycisk „tweet” będąc w tym czasie zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, mogą Państwo przekierować treści naszych stron do swojego profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron internetowych nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez serwis Twitter.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Twitter mógł przyporządkować odwiedziny naszych stron, prosimy wylogować się ze swojego konta na Twitterze.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Twitter pod adresem ((https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również tzw. Social Plugins („plugins“) Instagramu, prowadzonego przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Plugins oznaczone są logo Instagramu, przykładowo w kształcie aparatu fotograficznego Instagram.

Jeżeli otworzą Państwo stronę naszej witryny zawierającą taki plugin, Państwa przeglądarka uruchomi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Instagram. Treść plugin jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do Państwa przeglądarki i umieszczana w witrynie. Dzięki zintegrowaniu Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub posiadając je w danej chwili nie są na nim zalogowani.

Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) przekazywana jest z Państwa przeglądarki bezpośrednio do serwera Instagram w USA i tam zapisywana. Jeżeli są Państwo zalogowani na Instagramie, Instagram może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta. W przypadku interakcji z plugins, np. kliknięcia przycisku „Instagram”, informacja o tym przekazywana jest bezpośrednio do serwera Instagram i tam zapisywana.

Ponadto informacje te ukażą się na Państwa profilu Instagram i zostaną wyświetlone Państwa kontaktom.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Instagram przyporządkowywał zebrane poprzez naszą stronę internetową dane bezpośrednio do Państwa konta na Instagramie, przed odwiedzinami naszej strony muszą Państwo wylogować się z konta na Instagramie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

Korzystanie z wtyczek YouTube

W celu załączenia filmów wideo korzystamy m. in. z usług oferenta YouTube. YouTube jest prowadzony przez firmę YouTube LLC z główną siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektórych z naszych stron internetowych wykorzystujemy wtyczki oferenta YouTube. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę – na przykład naszą Mediatekę – zostanie uruchomione połączenie z serwerami YouTube i jednocześnie pokaże się wtyczka. Poprzez wtyczkę zostaną przekazane do serwerów YouTube informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli w tym czasie są Państwo zalogowani na YouTubie jako członek, You Tube przyporządkowuje tę informację Państwa osobistemu kontu użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku startowego filmu, informacja ta również zostanie przyporządkowana Państwa kontu użytkownika. To przyporządkowanie mogą Państwo zablokować poprzez wylogowanie się ze swojego konta na YouTube i z innych kont firm YouTube LLC i Google Inc. Oraz usunięcie odpowiednich cookies firm, zanim zaczną Państwo korzystać z naszych stron internetowych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez YouTube jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności zawarte są w informacjach o polityce prywatności YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Korzystanie z wtyczek Vimeo

W celu załączenia filmów wideo korzystamy m. in. z usług oferenta Vimeo. Vimeo jest prowadzony przez Vimeo, LLC z główną siedzibą w 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na niektórych z naszych stron internetowych wykorzystujemy wtyczki oferenta Vimeo. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę – na przykład naszą Mediatekę – zostanie uruchomione połączenie z serwerami Vimeo i jednocześnie pokaże się wtyczka. Poprzez wtyczkę zostaną przekazane do serwerów Vimeo informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeżeli w tym czasie są Państwo zalogowani na Vimeo jako członek, Vimeo przyporządkowuje te informację Państwa osobistemu kontu użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku startowego filmu, informacja ta również zostanie przyporządkowana Państwa kontu użytkownika. To przyporządkowanie mogą Państwo zablokować poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Vimeo i usunięcie odpowiednich cookies firmy Vimeo, zanim zaczną Państwo korzystać z naszych stron internetowych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Vimeo jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności zawarte są w informacjach o polityce prywatności firmy Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

7. google maps

Na stronie internetowej wykorzystujemy google maps, oznacza to, że zawartość map google maps może być ładowana z zewnętrznych serwerów w USA. Należy przyjąć, że adres IP zapisywany jest przez okres czasu wynoszący kilka miesięcy.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de) firmy google.

8. Linki do innych oferentów

Nasza witryna może zawierać linki do stron internetowych innych oferentów. Zwracamy uwagę, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje wyłącznie dla stron internetowych firmy PEMA. Nie sprawdzamy i nie mamy wpływu na to, czy inni oferenci przestrzegają obowiązujących postanowień o ochronie danych.

9. Nieprzekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani lub posiadamy na to Państwa zgodę. Jeżeli usługodawcy zewnętrzni mają styczność z Państwa danymi osobowymi, to upewniliśmy się poprzez prawne, techniczne i organizacyjne działania jak również regularne kontrole, że przestrzegają oni ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych, o prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, o prawie wniesienia skargi, o źródle Państwa danych, o ile nie zostały one przez nas zebrane, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz ewentualnie o istotnych informacjach dotyczących szczegółów.

zgodnie z art. 16 RODO żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych dotyczących Państwa danych osobowych przez nas przechowywanych;

zgodnie z art. 17 RODO żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, ze względów leżących w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

zgodnie z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, gdy nie potrzebujemy już danych, jednakże Państwu są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i wnieśli Państwo na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec przetwarzania;

zgodnie z art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłać te dane innemu administratorowi;

zgodnie z art. 7, ustęp 3 RODO wyrażoną raz zgodę w dowolnym momencie wycofać. Oznacza to, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, dokonywanego na podstawie tej zgody.

zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w związku z tym do organu nadzorczego miejsca swojego zwykłego pobytu lub swojego miejsca pracy lub też organu nadzorczego dla siedziby naszej kancelarii.

11. Prawo do sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6, ustęp 1, zdanie 1, litera f) RODO, mają Państwo prawo zgodnie z art. 21 RODO wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzą przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją lub sprzeciw skierowany jest wobec bezpośredniego marketingu. W ostatnim przypadku mają Państwo zasadniczo prawo do sprzeciwu, które realizowane jest przez nas bez podawania szczególnej sytuacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub do sprzeciwu, wystarczy przesłać e-mail pod adres: kontakt-gdpr@pema.eu

12. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy podczas odwiedzin naszej witryny rozpowszechniony protokół SSL (Secure Socket Layer) wykorzystując każdorazowo najwyższy stopień zaszyfrowania, jaki rozpoznaje Państwa przeglądarka. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, stosujemy zamiast niego technologię 128-bitowego klucza szyfrującego (128-Bit v3). Czy dana strona naszej witryny przesyłana jest w sposób zaszyfrowany, rozpoznają Państwo po zamkniętym symbolu klucza względnie kłódki na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowym lub zamierzonym manipulowaniem, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

13. Aktualność oraz zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych, stan: maj 2018, jest aktualnie ważne.

Dalsze rozwijanie naszej witryny oraz ofert lub zmiana ustawowych względnie urzędowych wytycznych może spowodować konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w każdej chwili na stronie www.pema.eu/datenschutz również w wersji do druku.

14. Pytania, sugestie, zażalenia

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących naszych informacji o ochronie danych i przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych:

Hans Joachim Metzen

Inspektor ochrony danych

Simrockstraße 4

53113 Bonn

tel. (02 28) 44 95 - 7413

fax (02 28) 44 95 – 7555

datenschutz@pema.eu

 

Czy masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać osobistą poradę? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Twoje zapytanie.

KONTAKT